Forsikring

Eleverne er omfattet af familieforsikring samt indbo- og ansvarsforsikring tegnet hos Tryg Forsikring.

Forsikringen dækker de unge menneskers private genstande ved bl.a. brand, vandskade og tyveri samt det personlige ansvar – herunder også ansvar ifm. med aktiviteter i Specialskolens regi.

Hertil kommer arbejdsskadeforsikring, som dækker ved tilskadekomst med de i Lov om Arbejdsskadeforsikring lovmæssige ydelser, hvoraf de vigtigste dækninger er følgende:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén

Ønskes der nærmere oplysninger om dækningsomfang mv, kan der rettes henvendelse til Administrationen på 8681 7376.