Inddragelse af eleverne

 

”Det er Specialskolens politik, at den enkelte elev i så vid udstrækning som muligt, ud fra sine egne kompetencer og potentialer, inddrages i undervisningen og dermed i eget liv, såfremt dette ikke forhindrer den enkeltes trivsel og udvikling.”

 


 

Specialskolen vægter således højt at den enkelte elev skal føle sig medinddraget i sin egen dagligdag på skolen, også med de forpligtigelser en medinddragelse indebærer. Skolens elever stilles således til ansvar for de valg og fravalg, de tager i skolen, som en del af medinddragelsen.

 

I den forbindelse er personalet opmærksom på, at eleven inddrages og sættes i valgsituationer i sin undervisning, hvor det skønnes relevant og at det er muligt at afstå for medinddragelse af eleven, hvis dette vurderes at være det bedste for eleven.

 

Enhver inddragelse er således underlagt en pædagogisk afvejning af forholdet mellem elevens kompetencer og krav på selvbestemmelsesret, kravene i fælles mål og personalets omsorgspligt overfor eleven.

 

Elever inddrages som følger, når det skønnes muligt:
Fælles mål introduceres til eleverne og inddrages løbende som grundlag for undervisningen.

Eleverne inddrages i videst muligt omfang i beslutningsprocesser relateret til undervisningen, ud fra princippet om at give eleverne størst muligt ansvar for eget liv og egen læring. Denne medinddragelse af den enkelte elev er samtidig med til at sikre en differentieret undervisning, som tager hensyn til den enkelte elevs behov, potentialer og ressourcer, både i det aktuelle undervisningsforløb og i elevens samlede undervisningsforløb.