Specialundervisning

Specialskolen i Silkeborg er en privat skole for elever med sociale, faglige og personlige vanskeligheder. Skolen er knyttet til opholdsstedet Aktiv Weekend og Soloprojekt.dk. Undervisningen foregår i mindre hold med god pædagogisk støtte, og normeringen er generelt en lærer til tre elever. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, kompetencer og under hensyntagen til eventuelle fremtidige uddannelses- og jobønsker. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor der tillige skelnes til forskellige didaktiske metoder for planlægning og gennemførelse af undervisningen. For afgangseleverne er undervisningen tilrettelagt den forestående FP9 eller FP10 eksamen. Afgangseleverne går til prøve i dansk, matematik og engelsk.

Specialskolens dagsprogram er generelt, at eleverne starter med fælles morgenmad. Herefter er der morgenmøde, hvor dagens undervisning og aktiviteter skitseres for eleverne. Eleverne har i en vis udstrækning medindflydelse på dagens aktiviteter i form af at kunne komme med forslag, samt at kunne foretage tilvalg og i en vis udstrækning, fravalg.

Eleverne bliver desuden undervist i idræt, o-fag (samfundsfag, biologi, historie m.m.), nyhedstime og valgfag.

Undervisningen tager i høj grad afsæt sit afsæt i læseplanen ”Fælles Mål” af Undervisningsministeriet. Tillige har undervisningen fokus på fortsat at ”lukke faglige huller” og selvsagt at klargøre eleverne målrettet til FP9 og FP10 eksamen. Fra tid til anden tages aktuelle emner og temaer op i tværfaglige undervisningsforløb, hvor flere faglige perspektiver anlægges og udvider elevernes forståelse og handlekompetencer.

Såvel undervisning som sportsaktiviteter foregår ofte i skolelinjens idrætshal og i linjens klasseværelser.  Der arrangeres iblandt virksomhedsbesøg og andre skolerelevante kulturelle besøg, ligesom eleverne tilbydes praktikforløb og hjælp til eftermiddagsjob.

Ramme for undervisning

Skema:

Mandag: 8.30-14.45

Tirsdag – torsdag: 8.30-15.45

Fredag: 8.30-11.30

 

Morgenmad og frokost

Der tilbydes morgenmad og frokost til eleverne.