Grundlag

Vores skole modtager elever fra hele landet. Mange af vores elever, har haft dårlige oplevelser med skolegang tidligere.

Eleverne kan have faglige udfordringer, sociale udfordringer eller have særlige behov.

Fælles for alle elever, gælder det, at der brug for ekstra hjælp til at lykkedes med skolegangen.

Struktur

Skolen har en tydelig struktur. Det betyder at skolens ordensregler bliver gennemgået med alle nye elever. Vores regler handler om sprogbrug, adfærd og almindelig omgang med hinanden.

Skolen har en fast undervisningsplan, og eleverne skal som udgangspunkt følge den planlagte undervisning, møde til tiden ved lektionen start m.v.

Motivation

Vi giver dagligt eleverne feed back på deres indsats i skolen. Vi holder jævnligt motiverende samtaler med de enkelte elever, med udgangspunkt i elevens aktuelle situation og behov.

Faglighed

Skolen tager sit udgangspunkt i den faglige undervisning. For eleverne i 9. og 10. klasse, betyder det bl.a. at eleverne forbereder sig til folkeskolens afgangsprøve.

Social og personlig trivsel

Vi er meget opmærksomme på elevernes trivsel på skolen. Nogle elever har dårlige erfaringer med skolegang, mobning eller andre trivselsproblematikker, som fylder meget i.fht. deres skolegang.

Derfor betyder det sociale miljø, gensidig respekt og anerkendelse meget i skoledagen.

Målsætninger, krav og forventninger

Det er en målsætning, at eleverne udvikler sig fagligt, socialt og personligt. Vi er temmelig ambitiøse og vedholdende.

Derfor vil en eleverne også opleve, at vi har forventninger til deres indsats og præstation.

Målet er, at eleven skal blive ”Den bedst mulige udgave af sig selv”.