Vores mål er, at vores elever skal blive ”Den bedst mulige udgave af sig selv”

Læs mere om vores undervisning​ 🡢

Vi rummer de unge, som det almindelige skolesystem har vanskeligheder med at fastholde

Specialskolen er for mange unge den sidste chance for at erhverve sig folkeskolens afgangsprøve. Specialskolen er i stand til at undervise og udvikle de elever, der i større eller mindre grad er mislykket i det etablerede skolesystem.

​Specialskolen har flere gange opnået at rykke elever 3-4 klassetrin i løbet af et skoleår. Årsagen til dette skyldes skolens ekspertise med målgruppen samt det faktum, at normeringen sikrer øget fokus på den enkeltes nærmeste zone for udvikling. I undervisningen tages der særlige hensyn til, hvor den enkelte ung befinder sig fagligt såvel som følelsesmæssigt.

Værd er det også at bemærke, at alle unge, der går på Specialskolen, bliver tilmeldt Folkeskolens afgangsprøve.

I forbindelse med skolestart på Specialskolen arbejdes der målrettet med elevens fremtidige undervisning. I nogle tilfælde er det nødvendigt med en fagdiagnostisk udredning, som foretages af skolens lærere. Dette kan være med til at afdække og danne et mere fyldestgørende billede af elevernes faglige kompetencer. Denne udredning hviler blandt andet på en række test udført i en-til-en regi. Det omfatter både dansk, matematik og almen viden.

Kontakt os i dag

​Vi er meget opmærksomme på elevernes trivsel på skolen. Nogle elever har dårlige erfaringer med skolegang, mobning eller andre trivselsproblematikker, som fylder meget i.fht. deres skolegang.

Derfor betyder det sociale miljø, gensidig respekt og anerkendelse meget i skoledagen.

Tøv ikke med at ringe

​For hurtig kontakt kan du ringe til os, tager vi den ikke, så læg en besked.

Skriv en mail til os

​Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

​”I forhold til undervisningen og relationen mellem lærere og elever er mit indtryk (baseret på mine besøg på skolen og overværelse af enkelte undervisningstimer), at der bliver lagt vægt på en tydelig struktur på dagene, i undervisningen og en tydelig klasseledelse, der er en anerkendende tilgang til eleverne og en positiv stemning præget af tillid.” 

- Fra tilsynsrapporten

Vi er godkendt som ekstern skole

Special Skolen, der er godkendt som ekstern skole, modtager de fleste af sine elever fra Aktiv Weekend, men har også elever fra nærområdet. Special Skolen har en gennemsnitlig normering på 1 lærer til 3 elever med mulighed for en-til-en undervisning. Skolen har gode undervisningsressourcer og en høj grad af handlefrihed og metodefrihed i sammenligning med almindelige folkeskoler.

Alle elever har på skolen adgang til en pc, som ofte benyttes i undervisningen. Skolen har interaktive tavler, eget værksted, egen idrætshal og et stort udvalg af aktivitetsudstyr fra lageret at trække på til udendørs aktiviteter. Tilsammen giver dette optimale muligheder for at skabe en indholdsrig skoledag for de unge.

Specialskolen er en heldagsskole, og skolens lærergruppe er et dynamisk team, der dækker en bred vifte af kompetencer, som sikrer elevernes personlige og alsidige udvikling. Lærerne udviser altid stor forståelse, empati og tolerance og er samtidig i stand til at holde det professionelle overblik i samværet med eleverne. 

​Skriv direkte til os her​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt