Valgfag, praktik & studietur

Idræt

Alle skolens lærere er linjefagsuddannet i idræt. Det betyder at der tilbydes en bred vifte af idrætsaktiviteter i løbet af en skoleuge. Vi benytter os af sportens mange facetter til at inddrage og udfordrer eleverne både sportslig og fysisk.

Sport og idræt indeholder i høj grad relationsdannende muligheder som vi i den grad benytter os af.

Der kommer også flere og flere forskningsstudier som sammenkobler bevægelse og motorisk træning med indlæringsevne.

Vores elever får også i højere grad mulighed for udvikling af forskellige sociale kompetencer gennem idræt. Heriblandt kan nævnes taber/vinder relation samt respekt for med- og modspiller. Skolens idrætshal benyttes dagligt og suppleres med fysiske aktiviteter ude af huset.

​​

Værkstedet

​Der arbejdes i et format, der læner sig op ad mesterlærerprincippet, hvor den enkelte elev får støtte til at se sammenhængen mellem teori og det praktiske arbejde. Der arbejdes med forskellige materialer, såsom træ, jern, læder, maleprojekter, små elektronikprojekter mm.

Madkundskab

I madkundskab er eleverne med til at planlægge, indkøb og tilberede frokost til hele skolen. Vi har en uddannet kok der overser hele processen.

Hygiejne og kendskab til madens oprindelse samt sammensætning af sund mad er centralt i dette fag.

Praktik

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt både i forhold til undervisning, men også i forhold til elevernes evner – arrangeres der frivillige praktikker. Dette sker i samarbejde med Ungeguiden der også sikrer ordentlige arbejdsbetingelser og forsikringer.

En praktik kan have varierende længde og nogle elever har også oplevet at få tilbudt eftermiddagsarbejde efter endt praktik.

Studietur

Igennem en årrække har studieturene på Specialskolen været en populær og almendannede begivenhed. Det er skolens personale der planlægger og deltager og der er ingen egenbetaling for eleverne.

Elever må gerne have lommepenge med ud over deres almindelig lommepenge – dog højst 500kr. Dette er er ikke et krav og skolen sørger for forplejning under hele turen.

Som regel sigter vi mod to studieture pr. skoleår. Den ene tager afsæt enten i Berlin eller Hamburg. Den anden tur går til England.

Fælles for begge ture er at eleverne oplever en anden kultur og sprog. Samtidig giver det mulighed for et mere uformelt samvær med lærerne og de øvrige elever som er udviklende for det sociale sammenhold.

På grund af Covid-19 har vi ikke været afsted i år. Men vi håber at vi snarest får mulighed for at rejse ud i verden og få nogle gode oplevelser sammen med vores elever.

​​​Skriv direkte til os her​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​”I forhold til undervisningen og relationen mellem lærere og elever er mit indtryk (baseret på mine besøg på skolen og overværelse af enkelte undervisningstimer), at der bliver lagt vægt på en tydelig struktur på dagene, i undervisningen og en tydelig klasseledelse, der er en anerkendende tilgang til eleverne og en positiv stemning præget af tillid.” 

- Fra tilsynsrapporten