Inddragelse af eleverne

Specialskolen tilgodeser at den enkelte elev føler sig medinddraget i sin egen skolegang. Elevenerne undervises ligeledes i de forpligtigelser en medindflydelse indebærer. Skolens elever stilles således til ansvar for de valg og fravalg, de tager i skolen, som en del af medinddragelsen.

I den forbindelse er personalet opmærksomme på, at eleven inddrages og sættes i valgsituationer i sin undervisning, hvor det skønnes relevant, og at det er muligt at afstå for medinddragelse af eleven, hvis dette vurderes at være det bedste for eleven.

Enhver inddragelse er således underlagt en pædagogisk afvejning af forholdet mellem elevens kompetencer og krav på selvbestemmelsesret, kravene i fælles mål og personalets omsorgspligt overfor eleven.

Elever inddrages som følger, når det skønnes muligt:

Fælles mål introduceres til eleverne og inddrages løbende som grundlag for undervisningen.

Eleverne inddrages i videst muligt omfang i beslutningsprocesser relateret til undervisningen, ud fra princippet om at give eleverne størst muligt ansvar for eget liv og egen læring. Denne medinddragelse af den enkelte elev er samtidig med til at sikre en differentieret undervisning, som tager hensyn til den enkelte elevs behov, potentialer og ressourcer, både i det aktuelle undervisningsforløb og i elevens samlede undervisningsforløb. ​

​​​Skriv direkte til os her​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​”I forhold til undervisningen og relationen mellem lærere og elever er mit indtryk (baseret på mine besøg på skolen og overværelse af enkelte undervisningstimer), at der bliver lagt vægt på en tydelig struktur på dagene, i undervisningen og en tydelig klasseledelse, der er en anerkendende tilgang til eleverne og en positiv stemning præget af tillid.” 

- Fra tilsynsrapporten