Forsikring

Eleverne er omfattet af familieforsikring samt indbo- og ansvarsforsikring tegnet hos Tryg Forsikring.

Forsikringen dækker de unge menneskers private genstande ved bl.a. brand, vandskade og tyveri samt det personlige ansvar – herunder også ansvar ifm. med aktiviteter i Specialskolens regi.

Hertil kommer arbejdsskadeforsikring, som dækker ved tilskadekomst med de i Lov om Arbejdsskadeforsikring lovmæssige ydelser, hvoraf de vigtigste dækninger er følgende:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén

Ønskes der nærmere oplysninger om dækningsomfang mv, kan der rettes henvendelse til Administrationen på ​+45 8681 7376

​​​Skriv direkte til os her​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​”I forhold til undervisningen og relationen mellem lærere og elever er mit indtryk (baseret på mine besøg på skolen og overværelse af enkelte undervisningstimer), at der bliver lagt vægt på en tydelig struktur på dagene, i undervisningen og en tydelig klasseledelse, der er en anerkendende tilgang til eleverne og en positiv stemning præget af tillid.” 

- Fra tilsynsrapporten